راهبرد
اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ایلام  کلیه مقررات صادره خود را اعم از بخشنامه ها، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و ضوابط اجرایی ... را پیش از ابلاغ به مدت 2 هفته از طریق درگاه الکترونیک خود در معرض نقد عموم قرار داده و پس از دریافت نظرات و انتقادات سازنده مردمی از طریق منوی مشارکت مردمی  نسبت به اصلاح و سپس ابلاغ اقدام می نماید.

5.6.3.0
گروه دورانV5.6.3.0