بیانیه توافق

بیانیه توافق سطح خدمت تارنمای اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ایلام

 مراجعین محترم؛

بدینوسیله توافق نامه سطح خدمات پورتال اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ایلام  به حضورتان اعلام می گردد:

1-به منظور ثبت و پیگیری نظرات و شکایات در تارنمای اداره کل امور اقتصادی و دارایی می توانید از طریق منوی خدمات الکترونیک اقدام نمایید. 

2-به محض ثبت هر گونه درخواست، سعی می گردد در کوتاهترین زمان ممکن نتیجه پیگیری درخواست مطرح شده به متقاضی اعلام و در صورت لزوم درخواست مراجعه حضوری گردد، که به ایمیل ثبت شده متقاضی در سامانه ارسال می گردد.

3-برای ارتباط با مدیر کل می توانید  از منوی خدمات الکترونیک اقدام نمایید.

4-در حوزه پاسخگویی میز خدمت برای برقراری ارتباط با مدیریت سایت و سایر حوزه ها به منوی ارتباطات و اطلاع رسانی مراجعه فرمایید.

5-به محض ثبت درخواست، سعی می گردد در کوتاهترین زمان ممکن نتیجه پیگیری درخواست مطرح شده به متقاضی اعلام و در صورت لزوم درخواست مراجعه حضوری گردد.

6-کلیه خدمات الکترونیکی شده دستگاه در منوی خدمات الکترونیک قابل دسترس مراجعین محترم می باشد.

7-تارنمای اداره کل در صورت برقرار بودن زیرساخت های لازم مخابراتی بصورت تمام وقت در دسترس متقاضیان گرامی بوده و در صورت بروز هرگونه اشکال و نقص فنی، به متقاضیان اطلاع رسانی خواهد گردید.


5.6.3.0
گروه دورانV5.6.3.0