اطلاعیه ها

1398/2/25 چهارشنبه

بهبود محیط کسب و کار نیاز به یک عزم ملی دارد

پنجمین جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری با موضوع هماهنگی نمایندگان کسب و کار دستگاه های اجرایی به ریاست علی آخی زاد معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ایلام در سالن جلسات اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ایلام برگزار شد .  

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ایلام، پنجمین جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری با موضوع هماهنگی نمایندگان کسب و کار دستگاه های اجرایی به ریاست علی آخی زاد معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ایلام در سالن جلسات اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ایلام برگزار شد .

معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی در این جلسه عنوان کرد: یکی از پیش نیازهای مورد نیاز برای جذب سرمایه گذاری و رونق تولید ملی،بهبود محیط کسب و کار در کشور می باشد که این مهم در کشور از طریق مرکز ملی پایش محیط کسب و کار و با همکاری دستگاه های اجرایی و وزارتخانه ها در حال انجام است و این خود نیاز به یک عزم ملی دارد ،زیرا همه دستگاه های اجرایی و وزارتخانه ها در این امر دخیل می باشند و باید هرکدام اقدامات لازم در حوزه کاری خود را انجام دهند و به سمت الکترونیکی شدن امورات مرتبط با کسب و کار پیش بروند. که این امر باعث می شود از برخورد سلیقه ای با مراجعین کاسته شود و اقدامات و عملکرد دستگاه های اجرایی بصورت کامل و لحظه ای قابل رصد باشد.

علی آخی زاد معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی در ادامه ، گزارشی از آخرین وضعیت محیط کسب و کار استان درمقایسه با متوسط کشوری در فصل زمستان سال 97 ارائه داد.

 آخی زاد گفت: با توجه به راه اندازی سامانه های مرکز ملی پایش محیط کسب و کار از دستگاه های اجرایی استان انتظار می رود که حضور فعال در سامانه داشته باشند و دستگاه هایی که نماینده معرفی نکرده اندهرچه سریعتر نسبت به معرفی نماینده برای کلیه شهرستانهای حوزه کاری خود اقدام نمایند.

در ادامه ،قاسمی کارشناس اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی راهنمای کاربری دستگاه های اجرایی را برای هردو سامانه دادور و یاور تشریح کرد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^