1398/3/1 چهارشنبه

ذیحسابان، نگاهبانان امین بیت المال🔸به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ایلام، قدرت فیض اللهی در نشست تخصصی ذیحسابان دستگاه های اجرایی با تاکید به رعایت قوانین و مقررات توسط ذیحسابان و ممانعت از اعمال سلیقه و خواسته‌های مغایر قانون و همچنین حفظ جایگاه ذیحساب در بالاترین درجه گفت: ذیحسابان نگهبانان بیت المال هستند.

🔸فیض اللهی در ادامه ،در خصوص صورتحساب های مالی به ارائه توضیحاتی پرداخت و از ذیحسابان خواست تا با نظارت کامل مانع از ارسال مجدد صورتحساب ها شوند.

 🔸سلمان کرمی معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان ایلام نیز در این نشست با اشاره به بند الف تبصره 7  قانون در خصوص دریافت و پرداخت از طریق حساب های بانک مرکزی از ذیحسابان دستگاه‌های اجرایی خواست نسبت به بستن حساب های سنتی اقدام کنند و با اشاره به دستگاه هایی که ادغام شده و دارای شماره حساب های مازاد می‌باشند، از ذیحسابان این دستگاه‌ها خواست نسبت به بستن حساب های راکد و اضافه اقدام نمایند .

🔸کرمی با اشاره به بحث بودجه ریزی عملیاتی گفت: بالاترین سند هر دستگاه اجرایی ،سند بودجه آن دستگاه است که بایستی با انضباط و شفافیت کامل تهیه و مبادله شود.

 🔸وی حرکت به سمت بودجه ریزی عملیاتی، دقت، نظم و شفافیت را از آثار اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه عنوان کرد .

🔸در ادامه این نشست مسعود حیدری زاد، معاون ذیحساب فرهنگ و ارشاد اسلامی به تحلیل و بحث در خصوص بودجه ریزی عملیات پرداخت.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^