1398/2/24 سه‌شنبه

با حضور سرپرست و گروه تمرکز تلفیق حسابها و امور بدهی های اداره کل انجام شد؛ 

⚡️کارگاه آموزشی در خصوص بستن حسابها و نحوه تکمیل صورتهای مالی
🔸به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ایلام، کارگاه آموزشی در خصوص بستن حسابها و نحوه تکمیل صورتهای مالی بر اساس دستورالعمل حسابداری بخش عمومی با رویکرد تعهدی صبح امروز در سالن جلسات اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ایلام برگزار گردید.

🔸در این نشست مینا جمشیدی رئیس اداره تلفیق حسابها و امور بدهی ها توضیحاتی در خصوص تاریخ تهیه و ارسال صورت های مالی و فرم عملکردی هزینه‌ای و سرمایه‌ای ارائه داد . 

🔸در ادامه چگونگی تهیه صورتهای مالی و همچنین بستن و افتتاح حساب های مالی توسط گروه تمرکز تلفیق حسابها و امور بدهی ها به صورت کارگاه آموزشی ارائه شد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^