1398/2/14 شنبه

با حضور سلمان کرمی معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان برگزار شد؛ 

نشستی با محوریت پروژه مولد سازی و مدیریت دارایی های مالی دولت 


🔸به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ایلام، جلسه اجرای پروژه مولد سازی و مدیریت دارایی های مالی دولت، مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سالن جلسات اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ایلام برگزار شد.

 🔸در این نشست متن اولیه دستورالعمل اجرایی اجاره بلند مدت اموال غیرمنقول مازاد دستگاههای اجرایی با حضور مسئولین دوایر حقوقی دستگاه‌های اجرایی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت،  که بعد از ارائه نظرات و مقررات مقرر شد موارد اصلاحی و پیشنهادات استان به معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور ارائه گردد.

🔸 سلمان کرمی معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان ،در این نشست ، در خصوص بحث پروژه مولد سازی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و در جهت ارزش آفرینی و مولد سازی دارایی های دولت به بیان مباحثی پرداخت و افزود :مولد سازی دارایی هایدولت و اهرم سازی این دارایی ها، یکی از اولویت های برنامه ای وزارت اقتصاد است که بطور مستمر در معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور  و و به تبع آن در ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان ها در حال پیگیری است.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^