1398/1/29 پنجشنبه

آزمون ارتقاء کارکنان حوزه مالی اداره کل اقتصاد و دارایی ایلام برگزار گردید به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ایلام، آزمونی بین کارکنان حوزه معاونت نظارت مالی و ذیحسابی اداره کل اقتصاد و دارایی استان ، جهت ارتقاء کارکنان این حوزه ها به پستهای معاون ذیحساب، رئیس اداره و کارشناس مسئول،در سالن امتحانات دانشگاه فرهنگیان ایلام برگزار شد. 

به گفته مدیر کل اقتصاد و دارایی ایلام،  در این آزمون،که بین کلیه کارکنان این دو معاونت برگزار شد، با توجه به وضعیت نمرات آزمون، سقف امتیاز در نظر گرفته شده و ارتقاء پست سازمانی کارکنان، منوط به کسب حداقل نمره آزمون با رعایت بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه خواهد بود و همچنین امتیازات سوابق کاری، دوره های آموزشی، تشویقات، کارایی و نظرات مدیریتی نیز اعمال خواهد شد.

خاطر نشان می گردد منابع  آزمون برگزار شده ؛ قانون محاسبات عمومی، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و الحاق های ۱ و ۲،  قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون مالیاتهای مستقیم ،حسابداری بخش عمومی،قانون برنامه ششم، قانون برگزاری مناقصات، قانون بودجه ۱۳۹۷
و دیگر قوانین مالی و حسابداری بوده است .

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^